Projekti

RAZSTAVNO-POSLOVNI OBJEKT ROLTEK

objekt:
Skladiščno-proizvodni in razstavni objekt ROLTEK

lokacija:
Dob pri Domžalah

investitor:
ROLTEK d.o.o.
Želodnik 19, 1233 Dob

arhitektura:
GROLEGER ARHITEKTI d.o.o.
Biro Ljubljana
Resljeva 16, Ljubljana
Groleger Arhitekti
odgovorni projektant: Gorazd Groleger u.d.i.a.

projektirano:
idz, pgd

izvedeno: /

projektirane faze:
idz, pgd

površina objekta:
4.309,53 m2

etažnost:
P; P+1n
(Prizidani objekt v razstavno skladiščem delu P+1N, v skladiščno proizvodnem P)

vizualizacije:
Lidija Đikanović

fotografije: /

vizualizacije računskega modela:
INŽENIRSKI BIRO DR.SAJE d.o.o.