Projekti

TRGOVSKO-POSLOVNI OBJEKT SARIKO

objekt:
Trgovsko-skladiščno-poslovni objekt Sariko

lokacija:
Ljubljana

investitor:
SARIKO d.o.o.
Dunajska 103, 1000 Ljubljana

arhitektura:
GROLEGER ARHITEKTI d.o.o.
Biro Ljubljana
Resljeva 16, Ljubljana
odgovorni projektant: Samo Groleger u.d.i.a.

projektirano:
2009

izvedeno: /

projektirane faze:
idz, pgd

površina objekta:
1.682,90 m2

etažnost:
1K+P+2n

vizualizacije:
Lidija Đikanović

fotografije: /