Projekti

ERZURUM SKI CENTER 2011

objekt:
Erzurum 2011-Ski jumps K125, K95

lokacija:
Erzurum Turčija

investitor:
General directorate of youth and sports of Turkey

arhitektura:
Atelje S d.o.o./Brane Smolej u.d.i.a., Denis Simčič u.d.i.a.

projektirano:
2008/2009

izvedeno:
2009/2010

projektirane faze:
PGD, PZI

površina objekta: /

etažnost:
K+P+14

vizualizacije:
Atelje S d.o.o.

fotografije:
Atelje S d.o.o.

vizualizacija armature:
INŽENIRSKI BIRO DR.SAJE d.o.o.

 

dokumenti:

Erzurum IBS - nominacija za nagrado Scia User Contest 2009