Projekti

BUSSINES PALACE STEGNE

objekt:
Poslovni objekt Stegne

lokacija:
Ljubljana-Stegne

investitor:
Miha Kušar
Stanetova 8, 1000 Ljubljana

arhitektura:
GROLEGER ARHITEKTI d.o.o.
Biro Ljubljana
Resljeva 16, Ljubljana
odgovorni projektant: Samo Groleger u.d.i.a.

projektirano:
20010

izvedeno: 2010

projektirane faze:
pgd, pzi

površina objekta:
14.635,00 m2

etažnost:
3K+p+5N

vizualizacije:
Lidija Đikanović

fotografije: /