Projekti

KRISTALNA PALAČA BTC

objekt:
KRISTALNA PALAČA

lokacija:
BTC Ljubljana

investitor:
SKAI center d.o.o.

arhitektura:
Atelje S d.o.o./Brane Smolej u.d.i.a., Denis Simčič u.d.i.a.

projektirano:

2008/2009

izvedeno:
2009/2010

projektirane faze:
IDZ (poslovni del), PGD (trgovski del)

površina objekta:
45.800m2

etažnost:
P+20

vizualizacije:
Atelje S d.o.o.

fotografije:
Atelje S d.o.o.