Projekti

RAZSTAVNI OBJEKT ROLTEK

objekt:
Razstavni objekt Roltek

lokacija:
Dob pri Domžalah

investitor:
Roltek d.o.o.
Želodnik 19, 1233 Dob

arhitektura:
GROLEGER ARHITEKTI d.o.o.
Biro Ljubljana
Resljeva 16, Ljubljana


projektirano:
2010-2011

izvedeno: 2011

projektirane faze:
pzi

površina objekta:

800m2

etažnost:
P+1.N

vizualizacije:
/

fotografije:

/