Projekti

HIŠA D

objekt:
Hiša D

lokacija:

okolica Ljubljane


arhitektura:
Arhitekturni studio DMG d.o.o.,

Domen & Mateja Gerkšič, u.d.i.a.

projektirano:
2010

izvedeno:

/


projektirane faze:
PGD

PZI


površina objekta:

200m2

etažnost:
/

vizualizacije:
/

fotografije:

/