Projekti

DUO ILIRSKA BISTRICA

objekt:
NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTA DRŽAVNIH UPRAVNIH ORGANOV

lokacija:
Ilirska Bistrica

investitor:
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

arhitektura:

RAVNIKAR POTOKAR ARHITEKTURNI BIRO d.o.o. / Robert Potokar u.d.i.a., Marko Tul u.d.i.a.
Rimska cesta 8, 1000 Ljubljana

projektirano:
2008

izvedeno:
/

projektirane faze:
IDZ

površina objekta: /
etažnost:
K+P+1

vizualizacije:
RAVNIKAR POTOKAR ARHITEKTURNI BIRO d.o.o.

vizualizacije računskega modela: INŽENIRSKI BIRO DR.SAJE d.o.o.