Projekti

HIŠA N

objekt:
Hiša N

lokacija:
Celje


arhitektura:

Ark Arhitektura Krušec d.o.o


projektirano:
2012

izvedeno:

2014


projektirane faze:
PGD

PZI


površina objekta:

cca 250m2

etažnost:
P+1

vizualizacije:
Ark Arhitektura Krušec d.o.o

fotografije:

/