Projekti

TELOVADNICA MORS KRANJ

objekt:
OBJEKTA ZA OBRAMBNE ZADEVE:
ŠPORTNA DVORANA ZA POTREBE USPOSABLJANJA PRIPADNIKOV SV IN PRIJAVNICA
novagradnja

lokacija:
Vojašnica Kranj

investitor:
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS
Vojkova c. 55
1000 Ljubljana

arhitektura:
POINT d.o.o.

projektirano:
2007-2009

izvedeno:
2010

projektirane faze:
IDZ-PGD-PZI-PID

površina objekta:
2350 m2 - neto

etažnost:
K+P+1

vizualizacije:
POINT d.o.o.

fotografije:
POINT d.o.o.