Projekti

LESCOM

objekt:
gospodarsko poslovni objekt
novagradnja

lokacija:
Medvode-Preska

investitor:
LESCOM d.o.o.
Sp. Pirniče 28c.
1215 Medvode

arhitektura:
POINT d.o.o.

projektirano:
2008

izvedeno:
2009

projektirane faze:
IDZ-PGD-PZI-PID

površina objekta:
1595 m2 neto

etažnost:
P+1

vizualizacije:
POINT d.o.o.

fotografije:
POINT d.o.o.

vizualizacija armature:
INŽENIRSKI BIRO DR.SAJE d.o.o.