Projekti

LUKA KOPER-POMOL 7B

objekt:
ZAPOLNITEV ZALEDNE POVRŠINE VEZA 7.B

lokacija:
LUKA KOPER, VEZ 7.A2 IN 7.B

investitor:
LUKA KOPER d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

arhitektura: /

projektirano:
julij 2008

izvedeno:
maj 2009

projektirane faze:

PZI

površina objekta:
5150 m2

etažnost: /

vizualizacije: /

fotografije:
CMCelje d.d.