Storitve

Opravljamo storitve na področju projektiranja gradbenih konstrukcij, ki obsega betonske, lesene in jeklene konstrukcije.

Naročnikom nudimo naslednje storitve:

1.) Izdelava tehnične dokumentacije:

- IDZ: idejna zasnova
- IDP: idejni projekt
- PGD: projekt za gradbeno dovoljenje (statična in dinamična analiza)
- PZI: projekt za izvedbo (armaturni in opažni načrti)
- PID: projekt izvedenih del
- POV: projekt obratovanja in vzdrževanja

2.) Revizija tehnične dokumentacije

3.) Projektantski nadzor

4.) Tehnično svetovanje

Dejavni smo na področju gradnje:

- stanovanjsko poslovnih objektov
- športnih objektov
- turističnih objektov
- industrijskih objektov
- klasičnih individualnih hiš
- lesenih nizkoenergijskih skeletnih hiš
- premostitvenih objektov